Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
70407
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70407

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige kleine hoeve gelegen in straatbocht, vlakbij de gemeentegrens met Serskamp (Wichelen). In U-vorm opgestelde gebouwen rond gekasseid erf.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Adolf Papeleustraat 112 (Wetteren)
Kleine hoeve met in U-vorm opgestelde gebouwen rond gekasseid erf met gedichte mestvaalt. Bestaande uit boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag met gecementeerde gevels, ingeplant haaks op de straat; vermoedelijk daterend uit begin 19de eeuw.