Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woningen voor bedienden Radio Maritieme diensten

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
70408
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70408

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing gebouwd volgens een spiegelbeeldschema bestaande uit oorspronkelijk vier woningen, thans drie woningen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woningen voor bedienden Radio Maritieme diensten

Predikherenstraat 37-43 (Wingene)
Eenheidsbebouwing gebouwd volgens een spiegelbeeldschema bestaande uit oorspronkelijk vier woningen, thans drie woningen.