Sint-Gummaruskapel

Beschermd monument van 28-10-1948 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herenthout
Deelgemeente Herenthout
Straat Leopoldstraat
Locatie Leopoldstraat 11 (Herenthout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13012/105.1
  • OA000425

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Gummaruskapel

Leopoldstraat 11, Herenthout (Antwerpen)

Georiënteerd, eenvoudig zaalkerkje in gotische stijl, op rechthoekige plattegrond; opgetrokken uit baksteen, met schip van vier traveeën onder steil zadeldak met octogonale dakruiter.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft de kapel Sint-Gummarus in zijn geheel.

Waarden

De Sint-Gummaruskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.