Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter en Paulus: toren

Beschermd monument van 31-10-1949 tot heden

ID: 7044   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7044

Besluiten

Parochiekerk Sint-Pieter en Paulus: toren
definitieve beschermingsbesluiten: 31-10-1949  ID: 257

Beschrijving

Deze bescherming betreft de gotische toren van de Sint-Pieter en -Pauluskerk.Waarden

De toren van de Sint-Pieterskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter en Paulus

Botermarkt 1 (Herenthout)
Georiƫnteerde, neogotische kruisbasiliek naar ontwerp van de provinciale architect J. Van Gastel, gebouwd in 1861-1864, met gotische toren van circa 1550.