Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van Opdorp

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
70474
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70474

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig kasteel van Opdorp, thans MPI Capelderij en heemkundig museum. Oudste vermelding "van een opperhuys rondomme omwatert, een hof met schueren ende stallen ende duyfhuys" in de XX-penningcohier van Opdorp van 1572, toen in het bezit van Jan van Marselaer.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel van Opdorp

Vekenstraat 1 (Buggenhout)
Huidig kasteeldomein met deels behouden landschapspark met vijver en ijzeren boogbrugje met ijzeren toegangshek aan gemetste pijlers aan het begin van de Vekenstraat. in 1887 werd het oude kasteel volledig gesloopt en ongeveer op dezelfde plaats werd een volledig nieuw kasteel opgetrokken. Behouden kasteel en vroegere paardenstallen en koetshuizen, ingeplant op hun oorspronkelijke locatie respectievelijk in het westen en het noorden van het domein. Kasteel op rechthoekige plattegrond met hoofdvolume van zeven traveeën en drie bouwlagen.