Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van Opdorp

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 70474   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70474

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig kasteel van Opdorp, thans MPI Capelderij en heemkundig museum. Oudste vermelding "van een opperhuys rondomme omwatert, een hof met schueren ende stallen ende duyfhuys" in de XX-penningcohier van Opdorp van 1572, toen in het bezit van Jan van Marselaer.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel van Opdorp

Vekenstraat 1-3 (Buggenhout)
Voormalig kasteel van Opdorp, thans MPI Capelderij en heemkundig museum. Oudste vermelding "van een opperhuys rondomme omwatert, een hof met schueren ende stallen ende duyfhuys" in de XX-penningcohier van Opdorp van 1572, toen in het bezit van Jan van Marselaer.