Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
70483
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70483

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woonhuis bij de boomkwekerij "De Corte en frères" (zie het nog deels zichtbare geschilderd gevelopschrift van de rechter zijgevel), thans kinderdagverblijf Kabouterland.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Massemsesteenweg 130 (Wetteren)
Huis op L-vormige plattegrond volgens gegevens van het kadasterarchief gebouwd in 1926 door boomkweker Octaaf De Corte – Van Driessche op het erf van een 19de-eeuws hoevetje. Vrijstaand burgerhuis in beboomde omhaagde tuin, met brede oprit links van het woonhuis. Baksteenbouw met hoofdvolume van twee bouwlagen onder wolfsdak. Ten zuiden, vrijstaand voormalig boerenhuis aangepast tot stal.