Beschermd monument

Burgerhuis in eclectische stijl

Beschermd monument van 11-04-1984 tot heden

ID
7049
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7049

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1958

Beschrijving

De bescherming omvat het burgerhuis in eclectische stijl neo-Lodewijk XVI-inslag.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "Voorbeeld van een burgerhuis in neoclassicistische stijl van 1905 naar ontwerp van E. Dieltiens, gelegen in het beschermde stadsgezicht Zurenborg, waarvan de Cogels Osylei de belangrijkste straat is.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000615, Zurenborg: Cogels-Osylei (S.N., 1984).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Ensemble van burgerhuizen in eclectische stijl

Cogels-Osylei 77-81 (Antwerpen)
Deze drie eclectische burgerhuizen werden in 1905 ontworpen door architect Ernest Dieltiëns in opdracht van aannemer L.G. Jansen-Van der Veeken als deel van een groter ensemble.