Beschermd monument

Pastorie Sint-Pietersparochie met tuinmuur

Beschermd monument van 08-12-2000 tot heden

ID
705
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/705

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de pastorie van de Sint-Pietersparochie en de restanten van de tuinmuur. De pastorie is gelegen in de als dorpsgezicht beschermde dorpskern van Leerbeek.Waarden

De pastorie is met inbegrip van het restant van de tuinmuur beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

vrijwel gelijktijdig en eveneens in opdracht van het Nijvelse kapittel in 1768 opgetrokken werd de pastorie van Leerbeek in 1867 inwendig verbouwd door provinciaal architect Louis Spaak (1804-1893). Dit traditioneel uitgewerkt tweelagig, bakstenen dubbelhuis met symmetrische voor- en achtergevel vormt een voorbeeld van een sober uitgewerkte, classicistisch geïnspireerde plattelandspastorie. Het gebruik van de streekeigen arkose beperkt zich tot vensterdorpels, deuromlijstingen, hoekkettingen en steigergaten. Niettegenstaande de 19de-eeuwse aanpassingen getuigen plattegrond, houten draagstructuur, fraaie gewelfde kelders, monumentale Louis XV-trap en een gestucte schouwboezem met rocaillemotieven van de 18de-eeuwse origine.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Pietersparochie

Sint-Pietersplein 8 (Gooik)
Vlak tegenover de kerk bevindt zich de vrijwel gelijktijdig en in opdracht van het Nijvelse kapittel opgetrokken pastorie. In 1867 werd ze verbouwd door provinciaal architect Louis Spaak.