Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel de Bueren

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 70525   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70525

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kasteel de Bueren is een waterkasteel uit de 16de eeuw omringd door brede vierkante binnengrachten. Aan de achterzijde van het kasteel valt deze walgracht (ten zuidoosten) samen met de buitenste omgrachting.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel de Bueren en aanhorigheden

Kalverhagestraat 1-3 (Melle)
Kasteel de Bueren is een waterkasteel uit de 16de eeuw omringd door brede vierkante binnengrachten. Aan de achterzijde van het kasteel valt deze walgracht (ten zuidoosten) samen met de buitenste omgrachting.


Is de omvattende vaststelling van

Beukendreef bij Kasteel de Bueren

Geerbosstraat zonder nummer, Kalverhagestraat zonder nummer (Melle)
Het domein van het Kasteel de Bueren omvat een beukendreef aangelegd op een verhoogd drevenperceel met drainagegrachten. Het is een ontginningsdreef die werd aangelegd in functie van de exploitatie van het Geerbos.


Hooghoutperceel van beuk bij Kasteel de Bueren

Geerbosstraat zonder nummer (Melle)
Het domein van het Kasteel de Bueren omvat een hooghoutperceel met opgaande beuken, aangelegd op een bosperceel met rabatten. Parallel loopt een beukendreef in functie van de exploitatie van het Geerbos.


Lindendreef bij Kasteel de Bueren

Kalverhagestraat zonder nummer (Melle)
Het domein van het Kasteel de Bueren omvat een opgaande lindedreef aangelegd langs de kasteelvijvers. Vanaf de dreef is er zicht op het kasteel en de aanhorigheden. Het is tevens een ontginningsdreef die bij de exploitatie van het Geerbos nuttig is.


Platanendreef bij Kasteel de Bueren

Kalverhagestraat 1-3 (Melle)
Kasteeldreef die vanaf de Brusselsesteenweg is aangelegd met opgaande platanen. Het is de lommerrijke toegangsweg tot het kasteel de Bueren. De dreef is onderbroken voor de aanleg van een spoorweg.


Zilverlinde bij Kasteel de Bueren

Kalverhagestraat 1-3 (Melle)
Een enorme beeldbepalende zilverlinde staat bij de dienstgebouwen, op de oever van de walgracht tegenover het waterkasteel. Het betreft hier een zilverlinde met sierlijk overhangende twijgen (Tilia petiolaris ‘Pendula’).


Zomereik als hoekboom bij Kasteel de Bueren

Kalverhagestraat 1-3 (Melle)
Mooi ontwikkelde opgaande zomereik die vermoedelijk is aangeplant in de hoek van een kadastraal perceel als hoekboom en dit om er een complexe eigendomssituatie vast te leggen.