Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel van 's Gravenwezel en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-07-1980 tot heden

ID: 7055   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7055

Besluiten

Geografisch pakket 's Gravenwezel
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1980  ID: 1434

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteel van 's Gravenwezel en de omgeving. De afbakening omvat het park rond het kasteel, ten westen en zuiden begrensd door de tweede omwatering, met inbegrip van de Paviljoendreef in het zuiden (tot aan de Gillès de Pélichylei), ten oosten door enkele gronden naast het Schildewandelpad en ten noorden door de Sint Jobsteenweg, met inbegrip van de dreef Sint Jobsteenweg (tot aan het Antitankkanaal). Ten westen van het kasteel omvat het dorpsgezicht ook de Duyvendaelhoeve, de Kattenberghoeve en de smidse, gelegen aan de Sint Jobsteenweg en hun omgeving. Een deel van de straat Molenakker is eveneens gelegen binnen de afbakening.Waarden

Het Kasteel van 's Gravenwezel en de Duyvendaelhoeve met hun omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Duyvendaelhoeve

Molenakker 14 (Schilde)
Hoeve met losstaande bestanddelen op afgepaald terrein met aarden erf, vermoedelijk van circa 1720 met oudere kern.


Kasteel van 's Gravenwezel

Sint Jobsteenweg 64 (Schilde)
Vierkant waterslot uit de 15de - 17de eeuw, binnen vierkante omwatering en neerhof met U-vormige aanhorigheden, landschapspark naar ontwerp van B. Gaine.


Kattenberghoeve

Sint Jobsteenweg 34-36 (Schilde)
Op enige afstand van de straat gelegen hoeve met losstaande bestanddelen uit de 18de eeuw op omheind domein.


Smidse

Sint Jobsteenweg 44 (Schilde)
Voormalige smidse, heden verbouwd tot woning, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein Catershof en Kasteel van ‘s Gravenwezel

's Gravenwezel (Schilde)
Deze ankerplaats vertegenwoordigt een aanzienlijk historische waarde dankzij het geconcentreerd voorkomen van twee kastelen en enkele oude hoeves. Het ‘kasteel van ‘s Gravenwezel’ is een vierkant waterslot. Het gaat waarschijnlijk terug tot de 15de eeuw en werd in de periode van de 18de tot de 20ste eeuw verbouwd. Het landschapspark dateert van einde 18de eeuw. Ook het kasteel Katershof gaat terug tot de 15de eeuw. Het huidige uitzicht dateert van de 19de eeuw. Het kasteelgebouw wordt omgeven door bijgebouwen, een oranjerie en het kasteelpark. In de ankerplaats komen verder een kapel en enkele hoeves voor. De hoeves getuigen van de vroegere open, landelijke omgeving van de kastelen. De kasteeldomeinen, een aantal weilanden en enkele bosrestanten vormen een groene oase binnen de stedelijke omgeving.