Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 70551   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70551

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa naar ontwerp van R. Delgutte van 1941. Onderkelderd geelbakstenen gebouw van twee bouwlagen met plat dak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Ovide Decrolylaan 102 (Ronse)
Villa naar ontwerp van R. Delgutte van 1941. Onderkelderd geelbakstenen gebouw van twee bouwlagen met plat dak.