Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning van 1912

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 70569   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70569

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen, zoals aan de overzijde van de straat, in neotraditionele stijl met barokke inslag, gebouwd in 1912 (gevelsteen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Roomstraat 3 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen in neotraditionele stijl met barokke inslag, gebouwd in 1912.