Burgerhuis

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Laakdal
Deelgemeente Vorst
Straat Markt
Locatie Markt 14 (Laakdal)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13053/113.1
  • OA003090

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis

Markt 14, Laakdal (Antwerpen)

Beeldbepalend, alleenstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddak met vorstkam, op het kadaster geregistreerd in 1903.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het perceel waarop het burgerhuis staat is beschermd als monument.

Waarden

Het dubbelhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Gaafbewaard gebleven burgerhuis, als zodanig schaars in zijn historisch landelijke context, dat beeldbepalend is voor de Markt van Vorst, daterend van rond 1900.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.