Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Samenstel van twee burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 70667   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70667

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

★ Nrs. 67-69. Samenstel van twee diephuizen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), door jaarankers gedateerd "1631". Vrij ingrijpende "Kunstige Herstelling" van 1912-1913. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1992 n.o.v. architect J. Mostaert (Brugge) m.b.t. de straatgevels (fig. 31). Later aangepast o.m. ter hoogte van begane grond. L. palend aan voormalig brandstraatje, afgesloten doorAanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van burgerhuizen

Ezelstraat 67-69 (Brugge)
Samenstel van twee diephuizen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), door jaarankers gedateerd "1631". Vrij ingrijpende "Kunstige Herstelling" van 1912-1913. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1992 naar ontwerp van architect J. Mostaert (Brugge) met betrekking tot de straatgevels.