Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Sint-Martinuskerk met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-12-1982 tot heden

ID
7068
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7068

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-12-1982  ID: 1867

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Sint-Martinuskerk met haar omgeving, namelijk de groene zone rond de kerk, de pastorie met tuin, het voormalige Kerkplein met oorlogsmonument, een deel van het voormalige klooster Sint-Norbertushuis en de wederopbouwbebouwing rond het plein. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

De Sint-Martinuskerk met haar omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Martinuskerk met omgeving

Kerkstraat, Rooienberg, Stationsstraat (Duffel)
De dorpskern van Duffel wordt gedomineerd door de Sint-Martinuskerk. Naast de kerk ligt de voormalige pastorie.

Is de omvattende bescherming van

Bankgebouw Banque centrale de la Dyle

Kerkstraat 44 (Duffel)
Neoclassicistische, bakstenen lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen in verkleinende ordonnantie, onder zadeldak, naar ontwerp van L. De Vooght van 1923.


Hoekhuis

Rooienberg 2 (Duffel)
Monumentaal, onderkelderd hoekpand in neotraditionele stijl.


Klooster Sint-Norbertushuis

Kerkstraat 50 (Duffel)
Klooster van het Convent van Bethlehem, polyvalent complex gericht op gezondheidszorg en onderwijs.


Oorlogsmonument

Kerkstraat zonder nummer (Duffel)
Kalkzandstenen monument uit 1925, voor de Sint-Martinuskerk, met aan de voorzijde twee gesneuvelden en een engel in reliëf en aan de achterzijde inscriptie van de namen van gesneuvelden.


Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkstraat 27 (Duffel)
Georiënteerde, neogotische kruiskerk.


Pastorie Sint-Martinusparochie

Kerkstraat 31 (Duffel)
Alleenstaand neoclassicistisch breedhuis, naar ontwerp van de Antwerpse architect E. Van Cuyck, van 1846.


Stadswoning in neotraditionele stijl

Kerkstraat 46 (Duffel)
Enkelhuis naar ontwerp van J. Van Hoenacker van 1908.


Twee woonhuizen De Lelie en In de Roos

Kerkstraat 38-40 (Duffel)
Bakstenen eenheidsbebouwing in neotraditionele stijl, van 1906, naar ontwerp van Art. Crosiers.