Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiehuis 't Veer

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
70709
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70709

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Parochiehuis "'t Veer", voorheen een hofstede met brouwerij en herberg genaamd "De Paele", later herberg "Het Veirhuis" met vierschaar en herberg "Het Veir", sinds 1956 parochiehuis.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiehuis 't Veer

Hoogstraat 2 (Wichelen)
Teruggaand op een hoeve die al opgetekend werd in het landboek van 1658. Langgerekt volume van negen traveeën breed onder zadeldak met twee deuren in een nieuwe zandstenen omlijsting, op de tussendorpel gedateerd 1686 en 1710. De links aanleunende voorbouw van twee bouwlagen met hoge onderbouw op quasi vierkante plattegrond, afgedekt door leien tentdak met centrale schoorsteen, zou opklimmen tot midden 18de eeuw.