Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 70743   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70743

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve op omhaagd en van gracht voorzien erf afgesloten door ijzeren hek (20ste eeuw).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Oostmolenstraat 265 (Aalter)
Hoeve op omhaagd en van gracht voorzien erf. Naar het zuidwesten georiënteerde boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Erachter, haaks op woonhuis aangebouwde stallen. De stallen ten westen vormden vroeger een afzonderlijk hoevetje.