Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 70763   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70763

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Groenestraat nr. 301. Hoeve in kern teruggaand tot de 18de eeuw. Losstaande verankerde bakstenen bestanddelen gegroepeerd rond een verhard erf. Noordelijke erftoegang door een linde geflankeerd en afgezoomd met een rij populieren. Ten oosten, woonhuis gedateerd met jaarankers "1767". Ten zuiden koeienstal, ten westen varkensstal uit het einde van de 19de eeuw met vlechtingen en uilengat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Groenestraat 301 (Menen)
Groenestraat nr. 301. Hoeve in kern teruggaand tot de 18de eeuw. Losstaande verankerde bakstenen bestanddelen gegroepeerd rond een verhard erf. Noordelijke erftoegang door een linde geflankeerd en afgezoomd met een rij populieren. Ten oosten, woonhuis gedateerd met jaarankers "1767". Ten zuiden koeienstal, ten westen varkensstal uit het einde van de 19de eeuw met vlechtingen en uilengat.