Beschermd monument

Gerechtshof

Beschermd monument van 19-06-1997 tot heden

ID
7081
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7081

Besluiten

Gerechtshof
definitieve beschermingsbesluiten: 19-06-1997  ID: 3185

Beschrijving

Het gerechtsgebouw is beschermd als monument.Waarden

Het gerechtshof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Gerechtsgebouw van 1871-1874 als opgetrokken in eclectische stijl met neorenaissance- inslag. Oorspronkelijk ontwerp van Louis Baeckelmans, na diens dood voltooid onder leiding van Frans Baeckelmans. Silhouet en decoratie werden geïnspireerd door het Louvre van Parijs. Ondanks enkele vergrotingen is het oorspronkelijk karakter nog duidelijk aanwezig. De ruimteindeling van het interieur onderging geen grote veranderingen. Ook de 19de-eeuwse interieurdecoratie en meubilering bleef in verschillende ruimtes bewaard, zoals in de assisenzaal met historieschilderingen van Pieter Van der Ouderaa, Juliaan De Vriendt en Karel Ooms.

historische waarde

Het gerechtshof maakt deel uit van een reeks monumentale burgerlijke gebouwen die, na afbraak van de 16de-eeuwse omwalling vanaf 1864, naar het voorbeeld van de Weense Ringstrasse langs de leien werden opgetrokken. De 19de-eeuwse visie op de rechterlijke macht wordt door de imposante architectuur en de decoratie van het gerechtshof met opschriften weerspiegeld.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gerechtshof

Britselei 55 (Antwerpen)
Het imposante gerechtsgebouw werd opgetrokken in 1871-74 in eclectische stijl met neorenaissance-inslag. Het oorspronkelijk ontwerp van L. Baeckelmans werd na diens dood voltooid onder leiding van F. Baeckelmans.