Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herberg De Posterij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 70828   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70828

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bepleisterde en beschilderde 19de-eeuwse gevels van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg De Posterij

Jezuietenplein 29 (Oudenaarde)
Bepleisterde en beschilderde 19de-eeuwse gevels van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak.