Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Groot Begijnhof: gedeelte

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
7083
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7083

Besluiten

Geografisch pakket Mechelen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-05-1985  ID: 2046

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Deze bescherming als stadsgezicht omvat het grootste deel van het Groot Begijnhof van Mechelen.

Het Groot Begijnhof van Mechelen werd tot drie maal toe beschermd; één keer als landschap en twee keer als stadsgezicht. Iedere bescherming heeft een andere afbakening.

In 1976 werd een deel van het begijnhof (begrensd door de Guido Gezellelaan, Nonnenstraat, Krommestraat, Twaalf Apostelenstraat en Schrijnstraat) beschermd als landschap.

In 1985 werd een ander deel van het begijnhof beschermd als stadsgezicht. Deze bescherming is het onderwerp van deze fiche. De afbakening van deze bescherming heeft een grillige vorm en komt ongeveer overeen met het grootste deel van het begijnhof min het deel dat eerder al was beschermd als landschap.

In 2012 werd de bescherming als stadsgezicht uitgebreid. Het deel dat reeds was beschermd als landschap, kwam erbij, alsook ten zuiden de bebouwing aan de zuidkant van de Vrouw van Mechelenstraat, ten oosten enkele huizen op de hoek van de Moreelstraat en de Cellebroedersstraat met de Sint-katelijnestraat en ten noordoosten de bebouwing aan de Schrijnstraat richting Sint-Katelijnestraat.Waarden

Het Groot Begijnhof te Mechelen is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

19de-eeuws burgerhuis

Twaalf-Apostelenstraat 10 (Mechelen)
Vroeg-19de-eeuwse, ontpleisterde woning op L-vormig grondplan bestaande uit een breedhuis en achterhuis.


Aaneengesloten begijnenhuizen

Jezuspoort 2-6 (Mechelen)
Aaneengesloten huisjes van een bouwlaag onder een steil zadeldak met eenzelfde noklijnhoogte.


Begijnenhuis

Acht-Zalighedenstraat 20 (Mechelen)
Begijnenhuis gelegen achter voortuin, van de straat gescheiden door een hofmuur.


Begijnenhuis

Hoviusstraat 18 (Mechelen)
Breedhuis met gecementeerde lijstgevel. Zoals de overige huizen van de Hoviusstraat gaat ook deze woning terug naar de eerste helft van de 17de eeuw.


Begijnenhuis

Nonnenstraat 3 (Mechelen)
Breedhuis van het dubbelhuistype, vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, opklimmend tot de 17de eeuw met aanpassingen in de 19de eeuw.


Begijnenhuis

Twaalf-Apostelenstraat 23 (Mechelen)
Breedhuis van drie traveëen en twee bouwlagen onder zadeldak.


Begijnenhuis

Conventstraat 8 (Mechelen)
Diephuis met bakstenen puntgevel onder zadeldak; evenals nummer 6 tegen breedhuis van Nieuwe Beggaardenstraat.


Begijnenhuis

Hoviusstraat 11 (Mechelen)
Benedenverdieping met deels behouden zandstenen omlijstingen, bovenverdieping met omlijstingen van Euville-cementsteen.


Begijnenhuis

Hoviusstraat 14 (Mechelen)
Begijnenhuis met sporen van gedichte kruiskozijnen met ontlastingsbogen.


Begijnenhuis

Schrijnstraat 18 (Mechelen)
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met kern uit de 17de eeuw.


Begijnenhuis

Krommestraat 11, Twaalf-Apostelenstraat 3 (Mechelen)
17de-eeuws diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Begijnenhuis

Twaalf-Apostelenstraat 21 (Mechelen)
Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Begijnenhuis

Schrijnstraat 32 (Mechelen)
Dubbelhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, belangrijke bouwhistorische elementen uit de beginperiode rond 1660 bleven bewaard.


Begijnenhuis

Hoviusstraat 5 (Mechelen)
Bak- en zandstenen enkelhuis van twee bouwlagen onder zadeldak, gelijktijdig met de aanpalende panden opgericht in de 17de eeuw, na de inrichting van het begijnhof.


Begijnenhuis Berg van Thaber en Sint-Augustinus

Hoviusstraat 4-6 (Mechelen)
Heden dubbelhuizen, beide gemarkeerd door behouden accoladevormige ontlastingen.


Begijnenhuis Calvariënberg

Twaalf-Apostelenstraat 31 (Mechelen)
Diephuis en twee haakse bijbouwen onder zadeldaken. Traditionele bak- en zandsteenbouw opklimmend tot de 17de eeuw.


Begijnenhuis Evangelisten

Hoviusstraat 15 (Mechelen)
Begijnenhuis met oorspronkelijke kruiskozijnen en een kloosterkozijn op de bovenverdieping. Bewaarde ontlastingsbogen op de benedenverdieping.


Begijnenhuis Heilige Familie

Hoviusstraat 7 (Mechelen)
Begijnenhuis met eenvoudig korfboogdeurtje onder druiplijst en ovaal bovenlicht.


Begijnenhuis Het Lammeken

Conventstraat 6, Nieuwe Beggaardenstraat 20A (Mechelen)
Diephuis gelegen tegen een breedhuis van de Nieuwe Beggaardenstraat. Ervoor een lager diephuis.


Begijnenhuis Sint-Alexius

Hoviusstraat 3 (Mechelen)
Begijenhuis met in de 19de eeuw aangepaste muuropeningen. Zandstenen rondboogdeurtje onder druiplijst voorzien van rond bovenlicht onder druiplijst en zware console van zandsteen.


Begijnenhuis Sint-Alexius

Nonnenstraat 30, Sint-Alexiusstraat 1-3 (Mechelen)
Diephuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, zijgevel in de Nonnenstraat van zes traveeën en twee bouwlagen, deel ingericht als aparte woning.


Begijnenhuis Sint-Begga

Sint-Beggastraat 7-9 (Mechelen)
Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder afgesnuit zadeldak, verbouwing met een bouwlaag uitgevoerd in 1857.


Begijnenhuis Sint-Cecilia

Hoviusstraat 12 (Mechelen)
Begijnenhuis met aangepaste muuropeningen met behouden ontlastingsbogen en sporen van gedichte kruisen kloosterkozijnen.


Begijnenhuis Sint-Donatus

Krommestraat 3 (Mechelen)
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, opklimmend tot de 17de eeuw doch aangepast in de 19de eeuw.


Begijnenhuis Sint-Jan-Evangelist

Hoviusstraat 8 (Mechelen)
Begijnenhuis gemarkeerd door aangepaste muuropeningen met deels bewaarde zandstenen omlijstingen en ontlastingsbogen.


Begijnenhuis Sint-Jozef

Hoviusstraat 10 (Mechelen)
Witgekalkte voorgevel gemarkeerd door gedichte kloosterkozijnen. Voormalige kruiskozijnen met behouden zandstenen negblokken en sponning.


Begijnenhuis Sint-Libertus

Hoviusstraat 9 (Mechelen)
Begijnenhuis met voorgevel bekleed met witte en bruine geglazuurde tegels, met rechts afgeschuinde hoek met ezelsoor.


Begijnenhuis Sint-Monica

Nonnenstraat 13 (Mechelen)
Breedhuis, enkelhuistype van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil afgesnuit zadeldak, traditionele kern.


Begijnenhuis Sint-Rumoldus

Nonnenstraat 11 (Mechelen)
Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in 1695.


Begijnenhuis Sint-Theresia

Sint-Beggastraat 1-3 (Mechelen)
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen in traditionele stijl, uit eind 16de of eerste helft 17de eeuw.


Begijnenhuis Sinte-Barbara

Hoviusstraat 2 (Mechelen)
Breedhuis onder twee parallelle zadeldaken, gelegen op de hoek met de Conventstraat.


Begijnenhuizen

Acht-Zalighedenstraat 10-16 (Mechelen)
Aansluitende bakstenen breedhuizen van twee bouwlagen onder zadeldak met licht verspringende noklijn.


Begijnenhuizen

Acht-Zalighedenstraat 1-3 (Mechelen)
Resten van vroegere begijnenwoningen. Twee breedhuizen van één bouwlaag met opkamer rechts onder zadeldak.


Begijnenhuizen Sint-Birgitta en Zoeten Naam Jezus

Nonnenstraat 23-25 (Mechelen)
Twee verhoogde tuitgevels in traditionele stijl uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.


Begijnenwoning

Nonnenstraat 29 (Mechelen)
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, gedecapeerde gevel waarin sporen van oorspronkelijke gevelordonnantie.


Begijnenwoning

Twaalf-Apostelenstraat 25 (Mechelen)
Vermoedelijk één van de gebouwen die dateren van voor de vestiging van de begijnen in de binnenstad. Breedhuis met bakstenen lijstgevel van drie traveëen op L-vormig grondplan.


Begijnenwoning

Schrijnstraat 30 (Mechelen)
Vooruitspringende begijnenwoning van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van 1611.


Begijnenwoning

Vrouw van Mechelenstraat 4-6 (Mechelen)
Traditioneel breedhuis, dubbelhuistype, van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit eind 17de of begin 18de eeuw.


Begijnenwoningen

Jezuspoort 1-5 (Mechelen)
Nummer 1: totaal vernieuwd bakstenen gebouw. Nummer 3 en 5: begijnenwoningen in traditionele stijl met voortuintje en vernieuwde afsluitingsmuur voorzien van rondboogdeurtje.


Begijnhofkerk Sint-Alexius en Catharina

Nonnenstraat 28 (Mechelen)
Barokke driebeukige zandstenen zaalkerk met vijfzijdige koorsluiting en achter het koor een oosttoren met twee zijruimten, aangevat in 1629.


Brouwerij Het Anker

Guido Gezellelaan 49 (Mechelen)
Een constructief interessante brouwerij, volgens mondelinge gegevens circa 1870 opgericht, met aanpassingen van oudere kernen naast uitbreidingen van circa 1920 en 1945.


Bruynheer Convent

Nonnenstraat 15-17 (Mechelen)
Twee gekoppelde enkelhuizen van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder afgeschuind zadeldak.


Burgerhuis

Nieuwe Beggaardenstraat 29 (Mechelen)
Diephuis heden met puntgevel, drie traveeën en twee bouwlagen onder een mank L-vormig zadeldak, uit de 17de eeuw.


Cellebroedersklooster

Begijnenkerkhof 5-6, 7, Cellebroedersstraat 13 (Mechelen)
Overblijfselen van het voormalig cellebroedersklooster. Heden onregelmatig complex bestaande uit een oost- en noordvleugel haaks op elkaar gesteld, hoekgebouw en kleine centrale binnenplaats.


Centjesmuur

Guido Gezellelaan (Mechelen)
17de-eeuwse westelijke begrenzing van het Groot Begijnhof; verweerde muur met verscheidene symbolen van het passieverhaal.


Convent Acht Salicheden

Acht-Zalighedenstraat 8 (Mechelen)
Bak- en zandstenen gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Convent der 12 Apostelen

Twaalf-Apostelenstraat 13-15 (Mechelen)
Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, heden opgesplitst in twee woningen.


Convent Doorn Kroon

Nonnenstraat 16 (Mechelen)
Traditioneel diephuis van drie traveeën op de benedenverdieping en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 16de of begin 17de eeuw.


Convent van Coeckelbergh

Twaalf-Apostelenstraat 17 (Mechelen)
Convent gesticht in 1345, heden Stedelijk Museum voor Folklore. Verankerd breedhuis van vijf onregelmatige traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Convent Van Den Brande

Nonnenstraat 40 (Mechelen)
Traditioneel breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak, anno 1613, aangepast in de 19de eeuw.


Dansynsconvent

Hoviusstraat 1 (Mechelen)
Dansynsconvent gesticht in 1644. Traditioneel breedhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Deel van het Hof van Fontes

Nonnenstraat 20-22 (Mechelen)
Dubbelhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak en enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, aangepast in de 19de eeuw.


Diephuis

Sint-Katelijnestraat 157 (Mechelen)
Diephuis met gecementeerde 19de-eeuwse lijstgevel van vijf en twee traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen en golfplaten).


Drie begijnenhuizen

Hoviusstraat 17-21 (Mechelen)
Eertijds een breedhuis van zes traveeën, later opgesplitst in drie woningen.


Drie stadswoningen

Krankenstraat 3-5 (Mechelen)
Drie diephuizen haaks tegen een groot achterin gelegen breedhuis onder zadeldak.


Groot Begijnhof: toegangspoort

Vrouw van Mechelenstraat 1 (Mechelen)
Overblijfsel van een van de toegangspoorten van het begijnhof, volgens archiefstukken opgetrokken in 1595 en gesloopt in 1798.


Herenhuis

Guido Gezellelaan 63 (Mechelen)
Alleenstaand dubbelhuis met voortuin en smeedijzeren hek; drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, waarvoor gevelopstand van 1870.


Hoekgebouw

Begijnenkerkhof (Mechelen)
Hoekgebouw gelegen tussen de noord- en oostvleugel van het voormalig cellebroedersklooster. Breedhuis van twee bouwlagen onder steil zadeldak.


Hoekhuis

Acht-Zalighedenstraat 22 (Mechelen)
Vervallen hoekhuis onlangs afgebroken en vervangen door nieuwe bouw in kopiërende rustieke stijl.


Hoekhuis

Krankenstraat 11 (Mechelen)
Eenvoudige baksteenbouw met afgesnuite hoektravee onder afgesnuit zadeldak, gebouwd in de tweede helft 19de eeuw.


Hoekhuis

Krankenstraat 1, Nonnenstraat 35 (Mechelen)
Gecementeerd breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, tegen achtergevel haakse aanbouw met tuitgevel.


Hoekhuis

Nieuwe Beggaardenstraat 16 (Mechelen)
Hoekhuis, drie bouwlagen en vijf traveeën onder een afgeknot zadeldak, 19de-eeuws uitzicht na het samenvoegen van twee panden.


Huizenblok van twee stadswoningen

Nieuwe Beggaardenstraat 22-24 (Mechelen)
Huizenblok van twee enkelhuizen in spiegelbeeld, met souterrain en twee bouwlagen, uit het begin van de 20ste eeuw.


Infirmerie Groot Begijnhof

Guido Gezellelaan 47-49 (Mechelen)
Voormalige Infirmerie, ingeplant op het terrein, tussen de Krankenstraat, Nonnenstraat en Guido Gezellelaan, heden deels afgebroken en verbouwd.


Nieuw Convent van de Heilige Familie

Nonnenstraat 1 (Mechelen)
Groot breedhuis, dubbelhuistype van zes traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak, uit de 17de eeuw.


Onze-Lieve-Vrouwe Convent

Hoviusstraat 16 (Mechelen)
Convent met verweerd kruiskozijn op bovenverdieping.In tuin: witgekalkt dienstgebouwtje van een bouwlaag onder zadeldak opklimmend tot de 18de eeuw.


Pastorie van het Groot Begijnhof

Hoviusstraat 23 (Mechelen)
Traditioneel breedhuis van bak- en zandsteen; zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak onderbroken voor getrapt dakvenster met bolkozijn aan voor- en achtergevel.


Rondboogdeur

Twaalf-Apostelenstraat 1 (Mechelen)
Behouden rondboogdeur met zandstenen rechtstanden, imposten en sluitsteen; bekronende nis met stenen beeld van schaapherder.


Rondboogpoort

Krankenstraat 11 (Mechelen)
Nieuw gemetste muur met hergebruikte rondboogpoort in Lodewijk XVI-stijl, uit het einde van de 18de eeuw.


Stadswoning

Guido Gezellelaan 51 (Mechelen)
Breedhuis opgetrokken circa 1870; twee bouwlagen en drie traveeën onder een zadeldak, met overstekende dakrand en vorstkam.


Stadswoning

Conventstraat 10 (Mechelen)
Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; gelegen tegen achtergevel van nummer 30 van de Nieuwe Beggaardenstraat.


Stadswoning

Conventstraat 12 (Mechelen)
Diephuis met puntgevel van een travee en twee bouwlagen onder zadeldak. Links een breedhuisje met een 19de-eeuwse lijstgevel.


Stadswoning

Conventstraat 22 (Mechelen)
Witgekalkte muur met rechthoekig deurtje dat toegang geeft tot voortuintje. Gevel uitkomend in de Nonnenstraat: bepleisterde en beschilderde 19de-eeuwse lijstgevel.


Stadswoning

Fonteinstraatje 3 (Mechelen)
Leegstaand breedhuis; dubbelhuistype met verankerde 19de-eeuwse lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Stadswoning

Krommestraat 5 (Mechelen)
Breedhuis van vier traveeën met links een hoger opgetrokken gedeelte van twee bouwlagen, opklimmend tot de 16de-17de eeuw.


Stadswoning

Moreelstraat 2-6 (Mechelen)
Gedeeltelijk gecementeerde en verankerde 19de-eeuwse lijstgevels van twee bouwlagen onder zadeldak, oudere kern opklimmend tot 17de eeuw.


Stadswoning

Twaalf-Apostelenstraat 5 (Mechelen)
Diephuis met verankerde 17de-eeuwse puntgevel van twee bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak.


Stadswoning Gerste Brooden

Twaalf-Apostelenstraat 19 (Mechelen)
Combinatie van breedhuis en diephuis onder zadeldaken in traditionele stijl uit de 17de eeuw.


Stadswoning met dienstgebouw

Schrijnstraat 25 (Mechelen)
Witgekalkte bakstenen gebouwen van één of twee bouwlagen onder zadeldak opgesteld in L-vorm, weelderige tuin en tuinmuur.


Stadswoning met Jezuspoort

Jezuspoort 2 (Mechelen)
Heden bevindt zich uiterst rechts een trapgevel van twee traveeën uit de 16de eeuw, links ernaast een nieuwe bouw met de zogenaamde Jezuspoort.


Stadswoning met trapgevel

Krommestraat 2 (Mechelen)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Stadswoning met trapgevel

Schrijnstraat 20 (Mechelen)
Samenstel van breed- en diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen met asymmetrische bakstenen trapgevel.


Stadswoning Sint-Victor

Krommestraat 1 (Mechelen)
Wwoonhuis van vier traveeën en twee bouwlagen opklimmend tot de 17de eeuw, dienstgebouw kant Nonnenstraat.


Twee begijnenwoningen

Vrouw van Mechelenstraat 23-25 (Mechelen)
Twee begijnenwoningen van twee bouwlagen onder zadeldak; verankerde bakstenen lijstgevels op gecementeerde plint.


Twee stadswoningen

Krankenstraat 7-9 (Mechelen)
Heden twee enkelhuisjes van twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak.


Vier begijnenhuizen

Nonnenstraat 2-8 (Mechelen)
Vier begijnenhuisjes opklimmend tot de 17de eeuw met latere aanpassingen, opgesteld rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats met graspleintje.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Groot Begijnhof

Acht-Zalighedenstraat 1-4, 6-32, Begijnenkerkhof 1-7, Cellebroedersstraat 11-13, Conventstraat 2-24, Fonteinstraatje 1-5, Guido Gezellelaan 15-63, Hoviusstraat 1-18, 19-23, Jezuspoort 2-6, Krankenstraat 1-11, Krommestraat 1-10, 11, Moreelstraat 2-3, 4-6, Nonnenstraat 1-36, 38-40, Schrijnstraat 18-20, 21-26, 28-32, Sint-Alexiusstraat 1-6, Sint-Beggastraat 1-6, 7-9, Twaalf-Apostelenstraat 1-32, Vrouw van Mechelenstraat 1-2, 4-22, 23-26, 28 (Mechelen)
Het Groot Begijnhof van Mechelen klimt op tot het einde van de 16de en de 17de eeuw. Gevestigd binnen een bestaande stadswijk, vormde het een stad in de stad.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.