Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in Nieuwe Zakelijkheid

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
70856
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70856

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Koning-Albert-I-laan nr. 44. Burgerhuis uit de jaren 1930. Nieuwe zakelijkheid/ 'bootstijl' cf. gebruik van sierbaksteen en geglazuurde tegeltjes, oplopende halfronde erker en opeenvolging van oculi.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in nieuwe-zakelijkheidstijl

Koning Albert-I-laan 44 (Blankenberge)
Burgerhuis uit de jaren 1930. Nieuwe zakelijkheid/ 'bootstijl' zie gebruik van sierbaksteen en geglazuurde tegeltjes, oplopende halfronde erker en opeenvolging van oculi.