Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Britse militaire post Swan Chateau

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID: 70893   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70893

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Restanten van een betonnen militaire post in het park van het voormalige Sint-Pieterskasteel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Britse militaire post Swan Chateau

Pannenhuisstraat zonder nummer (Ieper)
Restanten van een betonnen militaire post in het park van het voormalige Sint-Pieterskasteel.