Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Steegbeluik

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID: 70906   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70906

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In het vierde kwart van de 19de eeuw werden bijna naast elkaar twee beluiken gebouwd, thans zogenaamd Koker- en Schrijnwerkersstraat. Eerstgenoemde volgens bouwaanvraag met achtendertig woningen daterend van 1879. Tweezijdig bebouwd steegbeluik met toegang op straatbreedte.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Steegbeluik

Kokerstraat 1-32, 34 (Gent)
In het vierde kwart van de 19de eeuw werden bijna naast elkaar twee beluiken gebouwd, thans zogenaamd Koker- en Schrijnwerkersstraat. Eerstgenoemde volgens bouwaanvraag met achtendertig woningen daterend van 1879. Tweezijdig bebouwd steegbeluik met toegang op straatbreedte.