Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
70958
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70958

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van in totaal negen traveeën met twee en een halve bouwlagen daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Stadswoning

Regentiestraat 47 (Sint-Niklaas)
Middelste pand van oorspronkelijke eenheidsbebouwing van in totaal negen traveeën met twee en een halve bouwlagen daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw.