Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Directeurswoning van 1911

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 70962   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70962

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Directeurswoning van 1911 en naar ontwerp van architect Louis Ernest Charels (Brugge) bij de toenmalige blekerij "De Zon".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Directeurswoning van 1911

Wijnenburgstraat 7 (Brugge)
Directeurswoning van 1911 en naar ontwerp van architect Louis Ernest Charels (Brugge) bij de toenmalige blekerij "De Zon".