Domein Hof Te Schilde

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Schilde
Deelgemeente Schilde
Straat Bellevuedreef, De Pont
Locatie Bellevuedreef 40, Bellevuedreef zonder nummer, De Pont 45, De Pont zonder nummer (Schilde)
Alternatieve naam Domein Hof ten Broecke

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11039/117.1
  • 4.02/11039/120.1
  • OA002528

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Domein Hof ten Broecke

De Pont zonder nummer, 45, Bellevuedreef zonder nummer, Schilde (Antwerpen)

Een bebost, rechthoekig omgracht domein, gelegen ten zuidoosten van het centrum van Schilde.

Is de omvattende bescherming van

Grote Hoeve

Bellevuedreef 40, Schilde (Antwerpen)

Monumentale hoeve met losstaande bestanddelen, uit het derde kwart van de 18de eeuw en onder meer verbouwd in het derde kwart van de 20ste eeuw.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat het domein van het Hof te Schilde (ook gekend als het Hof ten Broecke) langs De Pont, de Grote Hoeve en de Bellevuedreef te Schilde.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van het dorpsgezicht domein Hof van Schilde, Bellevuedreef en de Grote Hoeve als volgt: Zijnde een typische 18de-eeuwse stedenbouwkundige realisatie die de onmiddellijke omgeving van het inmiddels verdwenen Hof van Schilde omvat, bestaande uit kasteelpark met funderingen van het rechthoekig waterkasteel, gelegen in een onregelmatige vijver met uitloper aan de zuidoostzijde, waarin een rond eilandje met ruïnepaviljoen, verbonden met rechthoekige omgrachting. Aan de oostzijde 18de-eeuwse oranjerie, gelegen aan noordzijde, moestuin toegankelijk langs 18de-eeuwse poort met rocaille versiering. Ruïne van het zogenaamde badhuis daterend uit tweede helft 19de eeuw aan zuidoostzijde. De toegang tot het domein wordt gevormd door de Bellevuedreef namelijk een dubbele eikendreef aangelegd in 1750-51 naar de Turnhoutsebaan (vanaf 1745 getrokken tot aan Sint-Antonius Brecht) en de zogenaamde Grote Hoeve, eertijds afhankelijk van het kasteel, bevindt zich aan de westzijde van de dreef. Deze hoeve heeft historische waarde als zijnde een kort na de aanleg van de Bellevuedreef, namelijk in 1754, opgetrokken hoeve welke door zijn functie en ligging in directe relatie staat tot de dreef en kasteel. Het is een voorbeeld van een monumentale hoeve bestaande uit een woonstalhuis en schuur, waarbij het volume (met uitzondering van het opgehoogde stallinggedeelte) bewaard bleef. De meeste muuropeningen werden vernieuwd in de 20ste eeuw maar de schuur behield zijn oorspronkelijk gebinte en muuropeningen. In de 18de eeuw speelde de omgeving van een kasteel een belangrijke rol, voornamelijk om de directe aandacht te trekken op het hoofdgebouw. Daarbij werd gebruik gemaakt van het axiaal perspectief zodat de bezoeker reeds van ver het hoofdgebouw ontwaard en er zich in rechte lijn naartoe begeeft. Om dit perspectief niet te verstoren werd de hoeve zijdelings van het kasteel geplaatst. Een hof van plaisantie of lusthof was onvermijdelijk vergezeld van een hoeve waarop de bevoorrading van het kasteel rustte.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000536, Verschillende monumenten/dorpsgezichten (S.N., 1981).

Waarden

Het domein Hof te Schilde (ook genaamd Hof ten Broecke), met inbegrip van de Grote Hoeve, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.