Grote Maltahoeve met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-06-1986 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Duffel
Deelgemeente Duffel
Straat Maltahoevelei
Locatie Maltahoevelei 38 (Duffel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/12009/102.1
  • DA000672
  • OA002337

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Grote Maltahoeve

Maltahoevelei 38, Duffel (Antwerpen)

Nog deels omgracht hoevecomplex met huidig uitzicht van 1762 en vermoedelijk oudere kern.

Beschrijving

De bescherming omvat de reeds als monument beschermde Grote Maltahoeve met de onimddellijke omgeving, bestaand uit het resterend deel van de omwalling en de overige gronden binnen de vroegere omwalling.

De historische waarde wordt in het beschermingsdossier als volgt gemotiveerd: "Inplanting van de oude hoeve destijds toebehorend aan de Ridders van Malta."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, dossiernummer DA000672, Maltahoeve, beschermingsdossier (F. BRENDERS, 1986).

Waarden

De omgeving gevormd door het erf, de resten van de oude omwalling en het hoevegebouw binen de omwalling is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.