Beschermd monument

Kasteeldomein Hogemeyer: kasteelhoeve

Beschermd monument van 23-02-2001 tot heden

ID
71
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/71

Besluiten

Kasteel, kasteelhoeve en landgoed Hogemeyer en bomen
definitieve beschermingsbesluiten: 23-02-2001  ID: 3642

Beschrijving

De kasteelhoeve van het kasteeldomein Hogemeyer is beschermd als monument.Waarden

De kasteelhoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

deeluitmakend van de bouw- en uitbreidingscampagne van rond 1860 vormt de kasteelhoeve typologisch één geheel met het naastliggende kasteel. Ze vormt een mooi voorbeeld van een middelgrote, 19de-eeuwse kasteelhoeve samengesteld uit in U-vorm rond een binnenkoer geschikte bak- en natuurstenen volumes met als belangrijkste karakteristieken het monumentale vierkante poortgebouw met wapenschild als statussymbool en de symmetrische hoekbegrenzing in de vorm van twee rechthoekige volumes onder afgewolfd zadeldak.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel en hoeve Hogemeyer

Hoogemeyer 3-4 (Kortenaken)
Voormalig achterleen van het leenhof van Brabant en zetel van een kleine heerlijkheid. In het derde kwart van de 18de eeuw te dateren kern van het dubbelhuistype met schilddak en daarnaast de rond 1863 te dateren uitbreiding met onder meer het obligate torenaccent in neo-Louis XV-stijl. Achter het kasteel bevindt zich de circa 1860 gebouwde kasteelhoeve.