Beschermd monument

Hoeve Van Reepinghens Huizeke met waterput en hagen

Beschermd monument van 21-08-2003 tot heden

ID
710
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/710

Besluiten

Hoeve Van Reepinghens Huizeke en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-08-2003  ID: 4073

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de hoeve Van Reepinghens Huizeke, een kleine langgevelhoeve, met inbegrip van de waterput, de meidoornhaag en de taxushaag. De omgeving van de hoeve is als dorpsgezicht beschermd.Waarden

Het Van Reepinghens huizeke is met inbegrip van de waterput, meidoorn- en taxushaag beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische en documentaire waarde: volgens de overlevering mogelijk opklimmend tot 1777 vormt deze kleine langgevelhoeve een opmerkelijk gaaf voorbeeld van een lemen vakwerkconstructie met vrijwel intact bewaarde binnenindeling en afwerking. Het hoge authenticiteitsgehalte wordt nog versterkt door karakteristieke omgevingselementen zoals de oude waterput, de meidoornhaag, de monumentale taxushaag en niet in het minst de relatief geïsoleerde inplanting in een agrarische omgeving.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Afsluitingshaag op het erf van het Van Reepinghens huizeken

Goteringenstraat 31 (Gooik)
Op het erf van het Reepinghens huizeken zijn nog waardevolle sporen van traditionele erfbeplantingen aanwezig. Aan de straatzijde van het erf werd een meidoornen scheerhaag aangebracht als erfafsluiting. De haag is al dan niet op natuurlijke wijze verrijkt met zomereik, taxus en veldiep.


Gemengde afsluitingshaag bij Van Reepinghens huizeken

Goteringenstraat 31 (Gooik)
Op het erf van het Reepinghens huizeken zijn nog waardevolle sporen van traditionele erfbeplantingen aanwezig. Aan de straatzijde van het erf werd een meidoornen scheerhaag aangebracht als erfafsluiting. De haag is al dan niet op natuurlijke wijze verrijkt met hazelaar, gewone es, sleedoorn, zomereik, braam en gewone vlier.


Geriefhoutbosje bij Van Reepinghens huizeken

Goteringenstraat 31 (Gooik)
Op het erf van het Reepinghens huizeken zijn nog waardevolle sporen van traditionele erfbeplantingen aanwezig. Achteraan op het erf bevindt zich een essenhakhoutbosje (geriefbosje) met een inplanting bestaande uit gelijkjarige canadapopulieren en met een opgaande eik op de perceelsgrens.


Kerspruim bij het Van Reepinghens huizeken

Goteringenstraat 31 (Gooik)
Op het erf van het Reepinghens huizeken zijn nog waardevolle sporen van traditionele erfbeplantingen aanwezig. Ten noorden van het vakwerkhuis staat, achter de afsluitingshaag, een kerspruim op het erf.


Okkernoot bij Van Reepinghens huizeken

Goteringenstraat 31 (Gooik)
Op het erf van het Reepinghens huizeken zijn nog waardevolle sporen van traditionele erfbeplantingen aanwezig. Ten zuiden van het vakwerkhuis werd een okkernoot op het erf aangebracht.


Opgaande es bij het Van Reepinghens huizeken

Goteringenstraat 31 (Gooik)
Op het erf van het Reepinghens huizeken zijn nog waardevolle sporen van traditionele erfbeplantingen aanwezig. De opgaande es met inbegrip van de eronder groeiende meidoorn en eik zijn, ook al is dat niet echt duidelijk, mogelijks een restant uit een vervaagde kaphaag die het erf, ten oosten van het huis, in twee delen opsplitste.


Schermbeplanting van taxus bij het Van Reepinghens huizeken

Goteringenstraat 31 (Gooik)
Op het erf van het Reepinghens huizeken zijn nog waardevolle sporen van traditionele erfbeplantingen aanwezig. Het vakwerkhuis wordt aan de noord- en zuidzijde tegen weer en wind afgeschermd met een wintergroene taxusbeplanting. Tegen de noordgevel een rij met een lengte van 31 meter met 12 taxussen. Tegen de zuidgevel een korte rij van 7 meter met 2 taxussen.


Twee op stam gezette meidoorns bij Van Reepinghens huizeken

Kester (Gooik)
Op het erf van het Reepinghens huizeken zijn nog waardevolle sporen van traditionele erfbeplantingen aanwezig. Aan de straatzijde van het vakwerkhuis staan twee op stam gezette meidoorns. Ze zijn uitgegroeid tot klein boompjes met stamomtrekken van 70 en 130 cm, een totale hoogte van 5,5 en 13 meter en een kruin met een doormeter van 5 en 7 meter. Deze traditionele beheersvorm was vooral bedoeld voor het aanmaken van rechte stammetjes, nuttig voor bepaalde toepassingen zoals gerief- of constructiehout.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Van Reepinghens Huizeke

Goteringenstraat 31 (Gooik)
Langgestrekt hoevetje in leembouw afgedekt met een zadeldak met stro en pannen.