Blaardonkhoeve: Kempische langsschuur

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Laakdal
Deelgemeente Varendonk
Straat Blaardonk
Locatie Blaardonk 2 (Laakdal)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13053/125.1
  • OA003126

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Blaardonkhoeve

Blaardonk 2, Laakdal (Antwerpen)

Voormalige nederzetting van de abdij van Averbode met een eerste vermelding in 1265.

Beknopte karakterisering

Typologieschuren

Beschrijving

De schuur van de Blaardonkhoeve, een typisch Kempische langsschuur, is beschermd als monument.

Waarden

Typisch Kempische langsschuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Typische Kempische schuur van het langsschuurtype, horende tot de zogenaamde "Blaardonkhoeve", een voormalige nederzetting van de abdij van Averbode, met bewaard gebint, karakteristieke poorttoegang in uitgespaarde hoektravee en oud volume, oorspronkelijk in vakwerkbouw met leem- en vitswerk, in latere perioden geheel versteend.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.