Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekcomplex

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
71028
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/71028

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Volgens oude teksten werd begin 13de eeuw op de hoek van de Burgstraat en de Ramen, achteraan uitkomende in de Komijnstraat, een hospitaal met kapel gesticht ter ere van de H. Maria. Sinds 1299 bekend onder de naam "weeshuis".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekcomplex met kern van het Weeshuis

Burgstraat 105-107, 105A-D, Ramen 39-41, 39A-B (Gent)
Hoekcomplex dat mogelijk de kern bewaart van het voormalige, tot de 13de eeuw opklimmende Weeshuis met kapel. Woonhuis in de Burgstraat waarschijnlijk eind 17de eeuw verbouwd na de verkoop van de kapel; bepleisterde en beschilderde voorgevel met twee bouwlagen van zeven traveeën onder zadeldak. Zijvleugel in Ramen met twee bouwlagen van dertien traveeën. Acht linker traveeën, volgens bouwaanvraag van 1780 verbouwd samen met de achtergevel in de Komijnstraat. Deze vleugel aan Ramen is opgesplitst in drie panden.