Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in classicistische stijl met klokgevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 71058   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/71058

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Classicistische klokgevel met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen) uit het derde kwart van de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis met classicistische klokgevel

Kraanlei 17 (Gent)
Classicistische klokgevel met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen) uit het derde kwart van de 18de eeuw.