Beschermd monument

Domein Vordenstein: zomerlinde

Beschermd monument van 02-08-2010 tot heden

ID: 7108   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7108

Besluiten

Levend houtig erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 02-08-2010  ID: 4757

Beschrijving

De zomerlinde gelegen in het domein Vordenstein te Schoten is beschermd als monument. Een cirkelvormige zone met een straal van 30 meter rond de boom is mee opgenomen in de bescherming.Waarden

De zomerlinde (Tilia platyphyllos) Vordenstein, evenals een cirkelvormige zone met een straal van 30 meter er rond, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde: : Met zijn grootte en volume vormt deze boom een belangrijk beeldbepalend object in het park.

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde: : Het betreft een genetisch zuivere vertegenwoordiger van de soort.

sociaal-culturele waarde

in casu cultuurhistorische waarde: : De zomerlinde staat met twee gelijkaardige exemplaren in het weiland voor de ommuurde moestuin van de oranjerie en werd vermoedelijk eerst beheerd als hakhout, waardoor de boom meerdere stammen ontwikkelde.

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: : De zomerlinde staat met twee gelijkaardige exemplaren in het weiland voor de ommuurde moestuin van de oranjerie en werd vermoedelijk eerst beheerd als hakhout, waardoor de boom meerdere stammen ontwikkelde.

volkskundige waarde

in casu cultuurhistorische waarde: : De zomerlinde staat met twee gelijkaardige exemplaren in het weiland voor de ommuurde moestuin van de oranjerie en werd vermoedelijk eerst beheerd als hakhout, waardoor de boom meerdere stammen ontwikkelde.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Meerstammige zomerlinde kasteeldomein Vordenstein

Horstebaan zonder nummer, Kopstraat zonder nummer (Schoten)
De zomerlinde (Tilia platyphyllos) bevindt zich samen met twee gelijkaardige exemplaren in het weiland voor de ommuurde moestuin van de oranjerie van het domein Vordenstein (ten noordwesten van Schoten) en vormt een beeldbepalend element in het zuidwesten van het park.