Kempische langsschuur

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Laakdal
Deelgemeente Eindhout
Straat Poeleinde
Locatie Poeleinde 23 (Laakdal)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13053/123.1
  • OA003124

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kempische langsschuur

Poeleinde 23, Laakdal (Antwerpen)

Vernieuwde schuur onder schilddak met oud volume en resten van een strooien beschieting, op kadaster in 1887 geregistreerd.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Kempische langsschuur is beschermd als monument.

Waarden

Typisch Kempische langsschuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Typische Kempische schuur van het langsschuurtype met bewaard gebint, karakteristieke poorttoegang in uitgespaarde hoektravee en oude volume, oorspronkelijk in vakwerkbouw met leem- en vitswerk, in latere perioden geheel versteend.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.