Beschermd monument

Bruggen expo 1930 en vijver Brialmontomwalling

Beschermd monument van tot heden

ID
7114
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7114

Besluiten

Bruggen ontworpen door Emiel Van Averbeke
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3978

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De twee bruggen en de vijver als restant van de Brialmontvestiging zijn beschermd als monument.Waarden

De twee bruggen naar ontwerp van E. Van Averbeke over de vijver als restant van de Brialmontvesting zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De winkelhaakvormige vijver als zeldzaam bewaard restant van de polygonale hoofdwal, meer bepaald de ravelijn 10-11 van het verdedigingssysteem naar ontwerp van H.A. Brialmont, aangelegd tussen 1859 en 1863. In deze optiek tevens een materiële getuige van de laat-19de-eeuwse visie op vestingbouw en verdedigingsstrategieën.
De twee identieke boogbruggen vormen één van de drie bewaarde architecturale getuigen van de wereldtentoonstelling van 1930 te Antwerpen, initieel bedoeld als permanente constructies. Wat betreft vormgeving en constructie kunnen de bruggen gelden als architectuurhistorisch vooruitstrevende en toonaangevende openbare kunstwerken.
Zowel vijver als bruggen vormen materiële getuigen van de 19de en 20ste-eeuwse stadsontwikkeling van Antwerpen. De vijver als restant van het militaire bolwerk dat de ruimtelijke expansie van Antwerpen tot in het begin van de 20ste eeuw in bedwang hield. De bruggen als architecturale bakens in het stedenbouwkundige project voor het aanleggen van nieuwe stadswijk op het Antwerpse Kiel, waartoe de wereldtentoonstelling van 1930 aanleiding gaf.

artistieke waarde

Binnen het oeuvre van Emiel Van Averbeke (1876-1946) zijn de bruggen voor de wereldtentoonstelling van 1930 één van zijn meest geslaagde realisaties in gewapend beton en kunnen ze gesitueerd worden in de late carrière van de stadhoofdbouwmeester, wanneer hij aansluit bij het modernisme.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Bruggen expo 1930 en vijver Brialmontomwalling

Eric Sasselaan (Antwerpen)
Twee identieke bruggen naar ontwerp van Emiel Van Averbeke, gebouwd naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling van 1930 te Antwerpen, gelegen over een vijver, als restant van een ravelijngracht van de Brialmontvesting.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.