Beschermd monument

Boerenwoning: Kempische langsschuur

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden

ID
7116
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7116

Besluiten

Woonstalhuizen en schuren
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-2002  ID: 3832

Beschrijving

De Kempische langsschuur aan de boerenwoning is beschermd als monument.Waarden

Typisch Kempische langsschuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Typische Kempische schuur van het langsschuurtype met bewaard gebint, karakteristieke poorttoegang in uitgespaarde hoektravee en oude volume, oorspronkelijk in vakwerkbouw met leem- en vitswerk, in latere perioden deels ingevuld met baksteenmetselwerk.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Boerenwoning met schuur

Sint-Bavostraat 17 (Laakdal)
Bij woonhuis uit begin 20ste eeuw bewaarde schuur met oud volume onder afgewolfd dak, op kadaster geregistreerd in 1904.