Puttenhof en Diegemhof met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Schilde
Deelgemeente Schilde
Straat Puttenhoflaan, Liersebaan
Locatie Liersebaan, Puttenhoflaan (Schilde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11039/113.1
  • OA001962

Is de omvattende bescherming van

Landhuis Diegemhof

Liersebaan 96, Alfons Van den Sandelaan 4, Schilde (Antwerpen)

Rechthoekig landhuis met koetshuis, gelegen binnen omgracht en beboomd domein, beide uit de de 19de eeuw.

Puttenhof

Puttenhoflaan 25, Schilde (Antwerpen)

Landhuis met aanhorigheden gelegen binnen trapezoïdale omgrachting met vijvervorming.

Beschrijving

De bescherming omvat het domein Puttenhof met het herenhuis en bijgebouwen waaronder de zogenaamde Kluis, het park, de omgrachting en het landhuis Diegemhof.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de omgeving van het Puttenhof (bestaande uit de omgrachting, het park, de Kluis, aanhorigheden en het Diegemhof) als volgt: Wat de gebouwen binnen het domein Puttenhof betreft, zijn het waardevolle relicten uit de 17de en 19de eeuw echter verbouwd in de 20ste eeuw, welke een geheel vormen met het hoofdgebouw en getuigen van de toenmalige levenswijze. Het domein Puttenhof vormt tevens een historische schakel in de dorpskern, daar het door middel van de Kerkstraat verbonden is met de kerk. Tevens omvat het dorpsgezicht het aangrenzende Diegemhof. Het betreft een eenvoudig landhuis uit 1808 gelegen binnen een beboomd en deels omgracht domein. Puttenhof en Diegemhof zijn beide domeinen met een oudere kern, op analoge wijze verbouwd in het begin van de 19de eeuw. Beide symmetrisch opgevatte landhuizen met voorgevels van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een schilddak, gelegen in de as van de toegangspoort. Daarbij werd zijdelings het koetshuis opgericht. Zodus valt de blik van de bezoeker bij het betreden van het domein direct op het hoofdgebouw met als blikvanger de meer versierde deur.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000536, Verschillende monumenten/dorpsgezichten (S.N., 1981).

Waarden

Het Puttenhof met zijn omgeving bestaande uit de omgrachting, het park, de zogenaamde kluis, de aanhorigheden, alsook het Diegemhof met omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.