Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Dimpna

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 7126   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7126

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

Deze bescherming betreft de gehele Sint-Dimpnakerk.Waarden

De kerk van Sinte Dymphna is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Dimpna

St.-Dimpnaplein 15 (Geel)
Kerk gebouwd in de periode 1349-1570 ter plaatse van een ouder romaans bedehuis; in 1874 verheven tot tweede Geelse parochiekerk.