Beschermd monument

Ziekenhuis Oud Gasthuis

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID
7127
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7127

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

Deze bescherming betreft de gebouwen van het Oud Gasthuis van Geel.Waarden

Het Gasthuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Ziekenhuis Oud Gasthuis

Gasthuisstraat 1-5 (Geel)
Complex in traditionele en neotraditionele bak- en zandsteenstijl met diverse gebouwen uit de 15de- tot de 19de eeuw rondom twee rechthoekige binnenplaatsen.