Ziekenhuis Oud Gasthuis

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Geel
Deelgemeente Geel
Straat Gasthuisstraat
Locatie Gasthuisstraat 3 (Geel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13008/101.1
  • OA000290

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Ziekenhuis Oud Gasthuis

Gasthuisstraat 1-5, Geel (Antwerpen)

Complex in traditionele en neotraditionele bak- en zandsteenstijl met diverse gebouwen uit de 15de- tot de 19de eeuw rondom twee rechthoekige binnenplaatsen.

Beschrijving

Deze bescherming betreft de gebouwen van het Oud Gasthuis van Geel.

Waarden

Het Gasthuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.