Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Amandus

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 7129   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7129

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

Deze bescherming betreft de gehele parochiekerk Sint-Amandus.Waarden

De kerk van Sint-Amandus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Amandus

Markt 40 (Geel)
Georiënteerde kruisbasiliek gelegen aan de noordzijde van de Markt, opgetrokken in laatgotische stijl.