Parochiekerk Sint-Amandus

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Geel
Deelgemeente Geel
Straat Markt
Locatie Markt zonder nummer (Geel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13008/106.1
  • OA000291

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Amandus

Markt 40, Geel (Antwerpen)

Georiënteerde kruisbasiliek gelegen aan de noordzijde van de Markt, opgetrokken in laatgotische stijl.

Beschrijving

Deze bescherming betreft de gehele parochiekerk Sint-Amandus.

Waarden

De kerk van Sint-Amandus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.