Beschermd monument

Stadhuis van Geel

Beschermd monument van 22-12-1982 tot heden

ID
7138
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7138

Besluiten

Gemeentehuis en woningen Ooievaarsnest en De Waaiburg
definitieve beschermingsbesluiten: 22-12-1982  ID: 1868

Beschrijving

Deze bescherming betreft het gehele perceel waarop het gemeentehuis gelegen is.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (K.C.M.L.) motiveert de historische waarde als volgt: "als voormalige lakenhalle en waag, getuige van de vroegere handelsactiviteit van Geel en als voorbeeld van 16de-eeuwse architectuur met latere aanpassingen."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, dossiernummer DA000597, Gemeentehuis, Ooievaarsnest, gedateerde gevel en aansluitende bedaking De Waaiburg, advies K.C.M.L.


Waarden

Het gemeentehuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadhuis van Geel

Markt 1 (Geel)
Oorspronkelijk twee gebouwen, het zuidelijk deel uit eind 15de of begin 16de eeuw en het noordelijk deel uit de 16de eeuw, opgetrokken als burgerhuis.