Beschermd monument

Woonhuis met brouwerij en schuur Ooievaarsnest

Beschermd monument van 22-12-1982 tot heden
ID: 7139   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7139

Besluiten

Gemeentehuis en woningen Ooievaarsnest en De Waaiburg
definitieve beschermingsbesluiten: 22-12-1982  ID: 1868

Beschrijving

Deze bescherming betreft de delen van het complex "Ooievaarsnest", zonder de recente aanbouw in het zuidwesten.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (K.C.M.L.) motiveert de historische waarde als volgt: "als restant van de vroegere brouwerij en als voorbeeld van rijkere landelijke architectuur."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, dossiernummer DA000597, Gemeentehuis, Ooievaarsnest, gedateerde gevel en aansluitende bedaking De Waaiburg, advies K.C.M.L.


Waarden

Het huis "De Ooievaarsnest" is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woonhuis met brouwerij, schuur en boomgaard Ooievaarsnest

Kameinestraat 3 (Geel)
Complex opgericht midden 16de eeuw en in een koopakte van 1585 beschreven als woonhuis met brouwerij, schuur en boomgaard.