Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tweegezinswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
71394
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/71394

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijk waarschijnlijk tweegezinswoning, daterend uit de jaren 1920-1930. Thans begane grond met horecafunctie. Symmetrisch opgetrokken geheel onder schilddak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tweegezinswoning

Leopoldlaan 18-20 (De Haan)
Oorspronkelijk waarschijnlijk tweegezinswoning, daterend uit de jaren 1920-1930. Thans begane grond met horecafunctie. Symmetrisch opgetrokken geheel onder schilddak.