Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis met winkel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 71477   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/71477

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Fraai burgerhuis met winkel, van drie traveeën en evenveel bouwlagen, uit het interbellum. Opgetrokken volgens bouwplan van 1922 naar ontwerp van architect De Coene in opdracht van de heer Van Hoorebeek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis met winkel

Brusselsestraat 48 (Dendermonde)
Fraai burgerhuis met winkel, van drie traveeën en evenveel bouwlagen, uit het interbellum. Opgetrokken volgens bouwplan van 1922 naar ontwerp van architect De Coene in opdracht van de heer Van Hoorebeek.