Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Het Stenen Hof: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-05-2003 tot heden

ID
715
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/715

Besluiten

Het Stenen Hof en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-05-2003  ID: 4032

Beschrijving

De onmiddellijke omgeving van Het Stenen Hof is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de omgeving van de als monument beschermde langgerekte vleugel samengesteld uit een hoog woonhuis met lagere aanbouw, watermolen en verbindingsvleugel. Deze omgeving bestaat uit de bijgebouwen van de voormalige hoeve, de aangrenzende weiden doorsneden door de met wilgen omzoomde Steenputbeek, de stuwvijver en het tracé van de aftakking van de beek.Waarden

De onmiddellijke omgeving van het Stenen hof is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De aangrenzende weiden doorsneden door de met wilgen omzoomde Steenputbeek, de stuwvijver en het tracé van de aftakking van de beek vormen relicten van het oorspronkelijk areaal, refereren visueel en technisch naar de molensite als een van de nog schaarse getuigen van de bloeiende papierindustrie in de vallei van de Molenbeek en haar zijbeken.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Het Steenen Hof met papier- en kartonmolen

Alsembergsesteenweg 639 (Beersel)
Hof Ter Steen, landbouwcomplex met watermolen waarvan de oorsprong opklimt tot de 14de eeuw.