Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Refugiehuis van de abdij van Petegem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 71555   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/71555

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig refugehuis van de abdij van Petegem zogenaamd "Beaulieu", opgericht in 1290 en afgeschaft in 1783. In archieven van het hospitaal in 1481 reeds vermeld als "den cloester van Peteghem in de Cattestraete".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Refugiehuis van de abdij van Petegem

Kattestraat 32 (Oudenaarde)
Voormalig refugehuis van de abdij van Petegem zogenaamd "Beaulieu", opgericht in 1290 en afgeschaft in 1783. In archieven van het hospitaal in 1481 reeds vermeld als "den cloester van Peteghem in de Cattestraete".