Beschermd monument

Knoteikenrij

Beschermd monument van 02-08-2010 tot heden

ID: 7159   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7159

Besluiten

Levend houtig erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 02-08-2010  ID: 4757

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de knoteikenrij langs de Uilelei te Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Een strook met een breedte van 10 meter en een lengte van 150 meter is mee opgenomen in de bescherming.Waarden

De knoteikenrij van zomereik, evenals een strook met een breedte van 10 meter en een lengte van 150 meter, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde: Als vermoedelijk langste rij knoteiken in de provincie Antwerpen vormt deze knoteikenrij een beeldbepalend object in het akkerlandcomplex waarvan hij deel uitmaakt.

sociaal-culturele waarde

historische, in casu cultuurhistorische waarde, volkskundige waarde, sociaal-culturele waarde: De knoteikenrij markeert de grens van het perceel. Als knotbomen vormen ze een voorbeeld van een beheersvorm uit het verleden, met als secundaire functie (naast de functie perceelsscheiding) de productie van brand-, ambachts- en/of geriefhout uit het rijs van de knot.

historische waarde

historische, in casu cultuurhistorische waarde, volkskundige waarde, sociaal-culturele waarde: De knoteikenrij markeert de grens van het perceel. Als knotbomen vormen ze een voorbeeld van een beheersvorm uit het verleden, met als secundaire functie (naast de functie perceelsscheiding) de productie van brand-, ambachts- en/of geriefhout uit het rijs van de knot.

volkskundige waarde

historische, in casu cultuurhistorische waarde, volkskundige waarde, sociaal-culturele waarde: De knoteikenrij markeert de grens van het perceel. Als knotbomen vormen ze een voorbeeld van een beheersvorm uit het verleden, met als secundaire functie (naast de functie perceelsscheiding) de productie van brand-, ambachts- en/of geriefhout uit het rijs van de knot.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Knoteikenrij langs de Uilelei

Uilelei zonder nummer (Sint-Katelijne-Waver)
De knotbomenrij van zomereik (Quercus robur) langs de westzijde van de Uilelei, ten noordoosten van de dorpskern van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, bestaat uit een twintigtal knoteiken.