Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeiderwoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 71722   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/71722

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 101-103. Gelijkaardige, iets hogere enkelhuizen met verankerde bepleisterde voorgevel, aansluitend bij het hoekhuis Doornzelestraat nr. 36, uit XIX A.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Arbeiderwoningen

Nieuwland 101-103 (Gent)
Gelijkaardige, iets hogere enkelhuizen met verankerde bepleisterde voorgevel, aansluitend bij het hoekhuis Doornzelestraat nummer 36, uit de eerste helft van de 19de eeuw.