Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Baafsabdij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
71742
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/71742

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sint-Baafsabdij, thans Museum voor Stenen Voorwerpen. Ten westen van de voormalige Gallo-Romeinse vicus "Ganda" of het Romeinse Castellum (zie archeologische opgravingen), aan de samenvloeiing van Leie en Schelde, zou de Heilige Amandus tussen 630 en 639 een Sint-Petruskerk en een religieuze gemeenschap gesticht hebben.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Baafsabdij

Spanjaardstraat 10 (Gent)
Voormalig Gandaklooster, vanaf 864 Sint-Baafsabdij genoemd naar de Heilige Bavo. Heropbouw vanaf 940, maar grootste bouwcampagne in tweede helft 12de eeuw. Gedeeltelijk gesloopt in 1540 voor bouw Spanjaardkasteel. Tot circa 1830 kazerne, nadien ontmanteling en afbraak van de citadel: herontdekking van de oude abdij en besluit tot conservatie van de ruïnes, sinds 1882 Museum voor Stenen Voorwerpen. De inplanting der abdijgebouwen volgt grotendeels het eenvoudige grondplan van een benedictijnerabdij uit de vroege middeleeuwen, namelijk een ommuurd domein met een grote abdijkerk met ten noorden aanleunende kloostergang waarrond de voornaamste gebouwen gegroepeerd zijn: ten oosten de kapittelzaal en dormitorium, ten noorden refter en keuken met voorraadkamers, ten westen de gebouwen van de lekenbroeders, in de kloosterhof het lavatorium en een waterput. De gebouwen zijn grotendeels uitgevoerd in Doornikse steen, en met uitzondering van de gerestaureerde noordvleugel grotendeels in puin of verdwenen.

Is de omvattende vaststelling van

Oorlogsgedenkteken vroeger Sint-Baafsdorp

Buitenhof 35 (Gent)
Langs de Prooststraat bevindt zich een gedenkteken ter ere van tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuvelden uit de wijk. Het werd ingehuldigd op 17 oktober 1920.